• Independence Day

  HỘI THẢO CÔNG NGHỆ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

  Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công …

 • Independence Day

  GCC 2019 - VIETNAM & KOREA BUSINESS MATCHING FAIR

  For more information, please contact us at:BSR VIE…

 • Independence Day

  HỘI THẢO CÔNG NGHỆ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – HÀN QUỐC

  Với mục đích giới thiệu, quảng bá các công nghệ cũ…

 • Independence Day

  Events 2018 – Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)…

  Time Organizer Co-organizer Loca…

 • Independence Day

  GCC Study Tour 2017 in Korea

  On the upcoming 1st – 3rd of November, 2017, BSR G…

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • END