(84) 936 250 983 gcc@bsrvietnam.com
DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI HÓA VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Ngày 29/8 tới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, sẽ tổ chức sự kiện kết nối cung – cầu mang tên “Diễn đàn kết nối và thương mại hóa công nghệ toàn cầu năm 2018”. Nhằm giới thiệu các sản phẩm và công nghệ tiên tiến nhất của Hàn Quốc, tiếp nối thành công của […]

GCC joined “2018 Mekong Deltas Agriculture and Fishery Technology Forum”

On May 25th, the State Agency for Technology Innovation (SATI) in collaboration with the Asian Industrial Information Asssociation, Cuu Long University and Can Tho City Department of Science and Technology organized “2018 Mekong Deltas Agriculture and Fishery Technology Forum” with the aim to strengthen the linkage between technology supply and demand, application and transfer of […]